Учители

Янка Такева: Започваме сериозни дейности по подобряване условията на труд на учителите

„Преди 15 г. КНСБ и СБУ отново направихме задълбочено изследване във връзка с рисковите твърди и стресогенни фактори, които влияят на целия учебно-възпитателен процес. Тогава създадохме учителския пенсионен фонд“, заяви шефът на СБУ Янка Такева.

Тя обяви това по време на Националната конференция за представяне на резултатите от национално изследване „Проучване организацията на учебния процес-продължителност и структура на работното време на учителя“, която се проведе миналата седмица.

„Тази година започнаха стъпки за преодоляване на дефицитите при финансирането на средното образование чрез делегираните бюджети, посочи Такева. Направихме изследване и по отношение на условията на труд на учителите“.

От септември т.г. започваме инспекция по училища и детски градини – целта е не да се наказваме, а да се направи обобщение, анализ за подобряване условията на труд, отбеляза тя.

„Всички наши изследвания са направени по въпроси на Евростат, което означава, че са представителни. Такева благодари на президента на КНСБ за това, че синдикатът е финансирал тези изследвания чрез ОП „Човешки ресурси“.