Учители

Янка Такева: До 8 години 40% от учителите се пенсионират

Една голяма част от най-добрите ученици не искат да завършат висше образование и да станат учители. Това заяви Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, на международна конференция на тема „Подкрепа за младите учители като инструмент за качествено образование“. 93 хил. учители работят към момента в образователната система, но след 8 години 39 хил. от тях ще бъдат пенсионирани. Това представлява над 40% от всички преподаващи в училище.

Такева обясни, че от общо 93 хил. учители в българската образователна система към момента, 85 хил. имат магистърска степен, 24% имат висока квалификационна степен, а 12% от тях имат второ висше образование.

След 8 години обаче недостигът ще е голям. „Ето защо един от големите проблеми, които стои, това е подборът, това е начинът, по който ние трябва да мотивираме младите хора, за да могат да завършат и да поемат учителската професия“, обясни Такева. По думите ѝ, вторият голям въпрос е, когато влязат в училищна среда, как и по какъв начин трябва да бъдат мотивирани, за да може да има устойчивост.

Предстои участниците в международния форум да излязат със заключителен документ. Според Такева този документ е „изключително важен за развитието и кадровото обезпечаване на едно качествено приобщаващо образование в нашите страни“.

Тя изтъкна, че само в 6 висши учебни заведения подготвят около 20 хил. бъдещи учители, но от тях само 50% влизат в образователната система. „Пред нас има този голям дефицит как и по какъв начин да бъдат мотивирани младите хора за устойчивост в образователната система, но съм дълбоко убедена, че политиките, които се развиват в тази посока, в докладите, които ще чуем от чуждестранните делегации и от българска страна, ще хвърлят една, поне аз така смятам, положителна светлина за развитието на този проблем“, завърши Такева.

Източник: news.bg