Институции Мнения Учители

Янка Такева: Българският учител е един от малкото в света с най-високо образование

Българският учител е един от малкото в Европа и света с най-високо образование.

Това каза в интервю за радио „Фокус“ председателят на Синдиката на българските учители (СБУ) Янка Такева. Тя отбеляза, че българските учители са най-добрите учители.

„88% от българските учители са магистри, 41% имат висока квалификационна степен, а 12% имат второ висше образование. В системата на средното образование работят 123 000 души с административния и помощен персонал. България трябва да се гордее със своите учители“, добави Янка Такева. Тя подчерта, че през последните години родителите и обществото са осъзнали голямата нужда и потребност от това децата да получат дълбочинно познание за норми на поведение в обществото, да се съобразяват със законите и обществения ред.

„Затова те се обърнаха към училището и към българския учител. Българското училище и българският учител е второто най-голямо приемно семейство на децата и учениците. От семейството детето отива в институцията детска градина и училище, след това във висше училище. Ние първи протегнахме ръка на семейството, разработи се много добра стратегия за възпитателната работа, която да послужи като трамплин семейството да започне формирането на тези ценности, които са необходими, като сътрудничество, взаимопомощ, солидарност, съпричастност, толерантност, както и естетическо възпитание, което е важно от гледна точка на здраве и хигиена. Безспорно това, което ние наричаме родолюбие, патриотично възпитание. Трябва да се затвори кръгът- семейство, училище, обществена среда и личният пример, който всички даваме на децата, за да бъдат граждани, полезни за семейството, държавата, обществото и света“, заяви Янка Такева.

Източник: focus-news.net