Училища

Югозападния университет стимулира отличниците

Академичния съвет към Югозападния университет в Благоевград ще въведе диференцирани такси за студентите си, за сметка на това да увеличава размера на тарифите за всички. От новата учебна година отличниците ще плащат с 10% по-ниски такси.

Намалението ще важи и за майки с деца до 6 г., сираци, полусираци и студенти с документ от ТЕЛК за инвалидност от 50 до 70%. За останалите увеличението ще бъде до 45 лв.на семестър.

По предварителни данни отстъпките ще се ползват от около 2000 студенти.

Ръководството ще прилага собствена система срещу фалшивите отлични оценки. При системно поставяне на такива от даден преподавател, същият ще дава писмено обяснение за това.