Мнения

Югозападния поглежда на Изток

В Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград ще стартира обучение по китайски език, съобщава „Стандарт“.

Деканът на Филологическия факултет на ЮЗУ доц. д-р Антони Стоилов се срещна с ръководството на Института „Конфуций“, като целта на срещата бе да се проучи възможността за изучаване на китайски език във висшето учебно заведение.

От Института са декларирали, че могат да осигурят свои преподаватели и учебници по китайски език, написани на български. Необходимо условие за стартиране на обучението е осем граждани, желаещи да посещават курс по китайски език, или минимум шестима студенти, които искат да го учат като избираема дисциплина.

На този етап от сътрудничеството изучаването на китайски език може да се осъществи или под формата на курс, или като избираема дисциплина, или и двете форми едновременно.