Мнения

Ще си сътрудничим с КНДР в сферата на образованието

България ще предприеме действия по тясно сътрудничество със Северна Корея в сферата на образованието, реши на своето заседание днес Министерски съвет.

Кабинетът одобри проекта на междуправителствена програма за сътрудничество в областта на науката, образованието и културата на България и Корейската народнодемократична република за периода 2014-2017 г.

Изпълнението на договореностите, залегнали в документа, ще доведе до разширяване на връзките и задълбочаване на сътрудничеството в сферата на образованието, в т.ч. и чрез размяна на стипендианти.

Ще бъдат създадени възможности за развитие на отношенията в сферата на изкуството, културата, библиотечното дело, книгоиздаването, архивите и спорта.