Мнения

Ще се преминава в горен клас и с двойка?

Общ успех 4,00, независимо дали ученикът има двойка по някой предмет, ще е достатъчен за преминаване в по-горен клас, предвижда новият закон за предучилищното и училищно образование, който ще бъде представен на пресконференция в МОМН утре.

Новостите ще обхванат като за начало пети и щести клас. Предните не се прескачат, тъй като от първи до четвърти оценки няма да се пишат. Причината за това е да не се травмират децата.

Ако някой ученик обаче си мисли, че ще зареже напълно математиката например до 12-ти клас, дълбоко се лъже (поне засега). В седми компромиси няма да има, тъй като следва гимназиален курс.

Засега двойката може да бъде една, но се мисли и за вариант от две и дори три слаби оценки, които да са възможни за преминаване в горен клас.

Всекидневникът „24 часа“ веднага си задава логичния въпрос за мотивацията на учениците и какво ще стане, ако традиционно трудните предмети бъдат „жертвани“ от тях. По-важен е обаче въпросът какво се случва с учителите и как те ще градят авторитет, след като разглезените ученици съвсем спокойно и законно могат да намерят начин да заобикалят предмета им.

Друго нововъведение е, че всяко училище ще има етичен кодекс, който ще се пише от директора, съобщава „24 часа“. Документът ще регламентира отношенията между участниците в учебния процес. В него ще може да се забранява да се дъвче дъвка пред учителя или да се използват обидни думи и прякори например. Ще се регламентират по-детайлно и етичните отношения между самите деца.

Формите на обучение ще са редовна, задочна, вечерна, индивидуална, комбинирана и дистанционна – с учене по интернет.

Външното оценяване ще е в четири от класовете – четвърти, седми, десети и 12-ти.