Ученици

Ще признават оценки, получени в чужбина

На деца, които са завършили училища към наши посолства в чубжина, ще им се признава обучението по география, български език и история на България, пише „Труд“ днес.

Те трябва да представят оригинален документ, когато валидират дипломите си за завършен клас или вид образование у нас. Курсовете по горепосочените предмети се контролират от ведомството.

Тези, които обаче са учили няколко години в чуждо училище или са завършили образователна степен зад граница, ще държат приравнителни изпити.

Необходимо е да се знае, че учениците от четвърти до осми клас се явяват на материала по български език само за последния клас, който са завършили. Другите два предмета – историята и географията – се държат от гимназистите (от 9-и до 12-и клас), уточниха експертите на образователното ведомство, цитирани от всекидневника.

За всички останали предмети няма проблем с признаването. Ако даден предмет се окаже непознат за тях, тъй като го има в нашата система, а отсъства в тази, в която са учили децата, те ще държат изпит по него.

Децата от първи до трети клас, които са учили зад граница, ще бъдат записвани без условия.