Училища

Ще приемат в езикови паралелки след пети клас

Приемането в езикова паралелка вече ще може да става още от пети клас. Това се очаква да стане след приемане на новия закон за предучилищното и училищно образование, пише „Монитор“.

В някои училища в страната обаче вече разкриват приеми след четвърти клас за хуманитарни и езикови паралелки, въпреки че законът все още не е приет, се казва още в информацията.

Условията за прием се решават от педагогическия съвет, като те не трябва да включват изпит по съответната специалност, уточняват експерти.

С влизане в сила на новия закон обаче тези гимназии, както и математическите ще трябва да се преименуват в средни специални училища, ако искат да запазят приема си след четвърти клас.

Като критерий за класиране в тези паралелки няма да бъде с изпит, а само на база постиженията от олимпиади по съответния предмет.