Мнения

Ще има стандарт и за образователната интеграция

Министерството на образованието и науката е в режим на интензивна промяна на всички учебни програми, на стратегии, на задълбочена реформа и по отношение на интеграцията. В тази посока разработваме нов стандарт.

Това обяви заместник-министър Диян Стаматов  при откриването на Национална конференция „Прилагане на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства“, която се проведе в София.

„С  г-жа Янка Такева сме на мнение, че тероризмът е един от акцентите на съвременното ни битие и е опасност, за която трябва да се квалифицира всеки учител. В страната по инициатива на Синдиката на българските учители (СБУ) се провежда изключително съвременно и добро обучение на учителите по антитероризъм, което се осъществява с подкрепата на МОН“, каза заместник-министърът.