Училища

Ще има повече пари за училищата в малките населени места

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев дава като пример за подкрепа на училищата в малките населени места политиката на МОН за промяна на делегираните бюджети. Това става ясно от отговор на министъра до народния представител Донка Симеонова от БСП.

Вълчев посочва, че формирането на делегираните бюджети ще зависи както от броя на децата в училище, така и от други фактори, като географски, регионален принцип и концентрация на деца от уязвимите групи. От отговора става ясно, че повече пари ще бъдат насочвани към училищата в малките населени места, също и към тези, в които има ученици от уязвимите слоеве на населението.

Красимир Вълчев припомня и критериите за определяне на защитени училища (например в планинските региони), които гарантирано няма да бъдат закривани. Защитените училища ще получават финансиране от 32 000 лв. за училище, което се намира в планински регион, и 29 000 лв. за останалите райони. Допълнително ще се дават пари и за малък брой ученици, отбелязва още министърът в отговора си.

Източник: actualno.com