Училища

Ще има ли промяна на учебните планове на професионалните гимназии?

За промяна на учебните планове на професионалните гимназии, която да позволи на учениците да имат повече часове за усвояване на професия чрез практика в работна среда апелира заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов. Той участва в кръгла маса „Професионално образование, общини и бизнес“ в област Велико Търново, на която присъстваха представители на областната управа и общинските власти, директори на професионални гимназии и техни партньори от бизнеса.

На форума бе дискутирана темата, как общините и бизнесът спешно трябва да решат от какви професии се нуждае икономиката в региона, за да се отрази това в заявките за план-приема догодина. Целта е той да е балансиран и да отговаря и на интересите на децата, и на бизнеса. Стаматов изтъкна, че са предвидени средства за възнаграждения на менторите от производството, които ще напътстват учениците. Успоредно бизнесът би могъл да помогне за квалификацията на учителите по професии, за които срещат трудности.  

Източник: МОН