Институции Учители

Ще върнем учителите в клас не само със заплати, уверен Вълчев

В последните години има повишение на приема в професионално направление „Педагогика“, но вече имаше понижение в професионално направление „Педагогика на обучението“.

Там ни е най-големият дефицит – особено на учители по математика и природни науки.

Така образователният министър Красимир Вълчев отговори на въпрос на news.bg дали очаква повишаване броя на младите учители от догодина, когато се вдигат учителските заплати със 17%.

Той отчете, че образователната система традиционно има недостиг на специалисти по английски език и информационни технологии, въпреки че през настоящата година има повишение в приема по тези професионални направления. „Не е толкова проблем колко са студентите, защото като цяло са достатъчно, макар и да имаме голям брой пенсиониращи се. Въпросът е каква част от студентите ще постъпят в училище“, обясни Вълчев.

По думите му определено има много ясна зависимост между нивото на заплащане спрямо другите сектори и броя на завършилите студенти, които се включват в учителската професия. Това, което наблюдава МОН е, че хора, които са излезли от учителската система се връщат, а хора, които са завършили педагогическа правоспособност преди време сега се включват за първи път в системата на предучилищното и училищното образование.

„Няма съмнение, че заплатите се повишават, те са задължително условие. Високите заплати са задължително условие, но не достатъчно, разбира се, необходими са още други неща, които са обект на цялостната среда за работа в училище“, завърши Вълчев.

Източник: news.bg