Ученици

Школа “IT Знайко“ и Школа по математика “Знайко“

Школата по Информационни технологии „IT ЗНАЙКО“ и школата по математика „Знайко“ за ученици от първи до седми клас се организира от „Образование и технологии“. Това е продължение на проектите на екипа IT Знайко, IT Знайко + и IT Знайко Ваканция.

Програмата на школите за ученици е разработена от доц. д-р Румяна Папанчева и доц. д-р Красимира Димитрова — преподаватели в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас. Учебното съдържание е съобразено с образователните стандарти. Залага се на прилагането на съвременни педагогически методи и подходи, като индивидуален и проектно-ориентиран подход в работата, изграждане на критично и творческо мислене, формиране на умения за оценка и самооценка.

Родителите имат възможност да проследяват работата на своите деца и да работят в партньорство с преподавателите.

Учениците работят в малки групи, като всеки ученик има работно място. В една група учениците са на една и съща възраст.

Преподаватели са ръководителите на програмата и учители, преминали обучение  за лектори.

Занятията се провеждат веднъж седмично по два учебни часа. За втория срок на учебната 2011-2012 г. работата е разпределена в  30 учебни часа. Заниманията в школата стартират на 29.01.2012 г.

Школа IT Знайко
Школа по математика Знайко