Училища

Школа по информатика в ПМГ – Ловеч е създадена по европрект

В края на миналата година приключи проектът “Работилница за бъдещи откриватели” на Природо-математическата гимназия (ПМГ) – Ловеч, финансиран по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” – схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Да направим училището привлекателно за младите хора”. Общата стойност на проекта е 50 000 лв.

 

Главната цел на проекта е издигане ролята на училището в ценностната ориентация на младите хора и осигуряване на възможности за алтернативно ангажиране и организиране на свободното време на учениците чрез създаване на модел за клубна дейност в ПМГ – Ловеч. Специфичните цели на проекта са 3:

 • постигане на висок образователен и възпитателен ефект при изявите на творческите способности и прилагане на знанията и уменията на учениците;
 • създаване на атрактивни клубни форми за организиране свободното време на възможно най-голям брой ученици в безопасна среда;
 • подпомагане на процеса на професионалното ориентиране и придобиване на социални умения, необходими за успешно включване в пазара на труда.
 

Проектът е включвал множество разнообразни извънкласни дейности и постоянно действащи клубове, целящи да подпомогнат учебния процес, да осмислят свободното време на учениците и да направят училището по-привлекателно място със следните клубни форми:

 • Школа по информационни технологии;
 • Школа по математика;
 • Астрономия;
 • Млад химик;
 • Шахмат;
 • Дискусионен клуб.
 

Участниците в Школата по информационни технологии обработваха графични файлове под ръководството на художника Валентин Стойчев, след което създаваха уебсайт под ръководството на Георги Симеонов. Школата по информационни технологии насочи част от участниците към област, е която се обединяват изкуството и информационните технологии. За тях това определя не само науката, с която ще се занимават, но и бъдещата им професия. А най-добрите творби от състезанието за колаж бяха публикувани в информационния сайт на гимназията.

 

В края на проекта се е провел форум, посветен на свободното време на учениците, на който ученици, родители, учители, институции, свързани с образованието са обсъдили заетостта, потребностите и възможностите за осмисляне на свободното време на учениците. Участниците са се обединили около мнението, че липсват привлекателни за младежите инициативи, които да осмислят времето им и са били формулирани предложения към местните институции.

 

В ПМГ досега са реализирани и други проекти, но този е първият, финансиран по оперативна програма на Европейския съюз.

 

Други проекти в Ловешка област, които се реализират с безвъзмездна финансова помощ по европейската програма, са:

 • “Свят – свободна, важна, яка територия” на ОУ “Васил Левски”, Ловеч – 49 886,64 лв.;
 • “Делникът ни в празници” – ГЧЕ “Екзарх Йосиф”, Ловеч – 34 817,77 лв.;
 • Създаване на аудио-визуални клубове за детски фантазии в НУ “Инж. Г.И.вълков”;
 • СОУ “Алеко Константинов”, Луковит – 18 844,92 лв.
 • “В ателиетата прекрасни – талантливи ще пораснем” – СОУ “Васил Левски”, Троян – 143 720,77 лв., който продължава до пролетта на 2010 г.