Училища

Шефът на учителския синдикат против големите училища

Училищата с около и повече от 1000 ученици в България са около 150, но големината на школото в повечето случаи е обратнопропорционална на качеството на образованието предоставяно в тях. Това твърди председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева.

Според нея в едно училище не трябва да има повече от 800 деца.

„Всяко дете означава пари и всеки иска повече ученици“ обобщава Такева.

По-голямо училище обаче значи и по-големи възможности за по-високи заплати на педагогическия и непедагогическия персонал. В София средната работна заплата е най-голяма, поради това, че Столична община дофинансира системата на образованието – и детските градини и училищата, особено маломерните паралелки.

Средно за страната заплатата на учителите достига 719 лева, а за непедагогическия персонал – 485 лева.

В 86% от учебните заведения от 1 януари заплатите са увеличени с около 8%.

В 97 училища в България средната заплата е едва 500 лева. В 29 училища заплатите са около 450 лева за учителите и минимална работна заплата за непедагогическия персонал. Тук става въпрос за школа с между 20 и 120 ученици, които не могат да бъдат закрити, заради статута си на защитени.

В момента техният брой е 94. От СБУ предлагат служебният кабинет да ги увеличи с близо 40 до 130.