Учители

Шест инструмента за учители

Съвременните технологии промениха много начинът ни на работа и живот. Това важи особено много за областта на образованието. Въпреки това на много места по света учителите продължават да използват стандартното училищно оборудване във всекидневната си работа.

Това обаче лека полека започва да се променя. Създават се нови приложения и инструменти, който помагат на преподавателите да работят с възпитаниците си по нови начини, а също така да споделят опита си със свои колеги.

Не са малко местата в света, където на държавно ниво е поставен въпросът за допълнителната квалификация на учителите и опитите да им се помогне те да се усъвършенстват непрекъснато. Това се изразява например в създаване на образователни стандарти и развитие на иновативни инструменти за тях.

В своя блог създателят на световния софтуерен лидер Майкрософт и най-богат човек в света Бил Гейтс, споделя че тези опити от най-високо ниво, са дали възможност средното ниво на качеството в американските училища да се вдигне през последните няколко години.

Гейтс споделя, че се е запознал с качествата на някои от тези иновативни продукти, предназначени към учителите. Сред тях има такива, които им дават допълнителна квалификация, други им помагат да увеличат ефективността им в клас, разказва той и прави малко превю на шест от тях.

BetterLesson – хоства плановете на уроците по английски език и математика на 170 учители. Позволява търсене по клас и предмет. Учителите са обяснили и как самите те ползват тези планове, включително във видеофайлове.

ThinkCERCA – помага на педагозите да извлекат критичното мислене на своите ученици. Например се взима тема, учениците минават през серия от упражнение, включващи изграждане на аргумент и позоваване на придобита по темата информация. Учителите оценяват дейността и обръщат индивидуално внимания на всеки ученик в зависимост от това, какво трябва да подобри като знания по темата.

LightSail – четец на библиотека с повече от 80 000 текста. Учениците следят напредъка си и биват поощрявани за това. От своя страна учителите могат да създадат различни предизвикателства и да съставят тестове. Те имат възможност да следят как се представят възпитаниците им и какво са прочели.

Fine Tune – помага на учителите в практиката им по съставяне на задачи за учениците. Идеята е след оценката да се създаде възможност за обратна връзка. Инструментът е много важен, тъй като на уменията за писане на учениците се поставя висок приоритет. Може да се ползва в часовете по литература, но също така и история и по различни научни теми.

Бил Гейтс смята, че подобно приложение може да даде предпоставки за менторство над определени ученици и това да ги направи по-добри в писането и изразяването си.

Edmodo – друг инструмент за общуване между учител и ученици. Програмата наскоро е разширила възможностите си чрез стартиране на нова библиотека от общи база данни, в които преподавателите могат да видят оценките на възпитаниците си по други предмети.

BloomBoard – е любопитен пример за пресечна точка във фийдбека учител- ученик. Това е база, в която се споделят наблюдения в класната стая и това помага учителите да бъдат насочени към инструменти и ресурси, които биха могли да допринесат за тяхното по-високо професионално ниво и за по-добрата им работа в клас. Дава се възможност самите преподаватели да споделят опит и умения в общи чатове, писмени и видео съобщения.

Бил Гейтс не крие възхищението си от работата по приложенията.

„Страхотно е да видя, че толкова много компании се занимават с работа в областта на иновациите в образованието“, пише той и отбелязва, че трансформацията в тази сфера е все още в началото си, а пътят който й предстои не е нито лесен, нито кратък.