Ученици

Шести национален литературен конкурс на свободна тема “Огънят на Орфей“

Организатори на Шестия национален литературен конкурс на свободна тема „Огънят на Орфей“ 2012 са Фондация „Огънят на Орфей“, Народно читалище „Христо Г. Данов“, с подкрепата на Община Пловдив.

Конкурсът се провежда в две възрастови групи:
— до 14 години;
— до 25 години.

Моля, изпратете своите творби В ДВА ЕКЗЕМПЛЯРА до 15.06.2012 г. на адрес:

ПЛОВДИВ – 4002,
П.К. № 21-I,
Фондация „Огънят на Орфей“,
За конкурса

Ръкописите да не надвишават 10 печатни страници (изключение само за романи и новели).
Творбите могат да бъдат в различни жанрове (стихове, разкази, есета и др.) и се изпращат задължително по пощата.

Не забравяйте да напишете трите си имена, дата на раждане, адрес, телефон и е-mail.

Още за конкурса