Ученици

Шестима ученици от България ще пътуват за MOS Championship финалите в Далас

На 11 май, на официална церемония в Зала „Америка за България“ в Ректората на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ бяха обявени резултатите от националните кръгове на най-голямото международно младежко компютърно състезание MOS World Championship в което през изминалата 2014 г. са участвали над четиристотин хиляди ученици от повече от 130 държави.

На церемонията присъстваха г-жа Милена Дамянова (председател на Комисията по образование и наука в 43 НС), чл.-кор. проф. д-р Иван Илчев ( Ректор на СУ Св. Кл. Охридски), Виктор Атанасов (директор на дирекция ИКТ в МОН), Петър Иванов, изпълнителен директор, Майкрософт България, много гости, учители и ученици от повече от двадесет училища в България.

Ето ги и самите резултати:

В категория 77-422: MOS: Microsoft Office PowerPoint 2013
1. Атанас Шалаверов
2. Габриела Пехливанова
3. Цанимир Савов

В категория 77-418: MOS: Microsoft Office Word 2013
1. Елена Маринова
2. Илия-Персиян Георгиев
3. Симеон Тонев

В категория 77-420: MOS: Microsoft Office Excel 2013
1. Даниела Павлова
2. Николай Колев
3. Георги Бошев

В категория 77-883: MOS: Microsoft Office PowerPoint 2010
1. Радостин Маринов
2. Габриела Пехливанова
3. Радостин Еманоилов

В категория 77-881: MOS: Microsoft Office Word 2010
1. Илия-Персиян Георгиев
2. Ивелина Василева
3. Стефка Стоева

Подробна информация за състезанието може да бъде намерена на сайта на неговите организатори http://www.MOSchampionship.com.