Училища

Шестата национална конференция „Информационни технологии в образованието – необходимата инвестиция в бъдещето на България”

Всички сесии на конференцията се предават на живо по Интернет от Мрежата на учителите – новатори

На 27 и 28 април, 2009 г. В София ще се проведе Шестата национална конференция „Информационни технологии в образованието – необходимата инвестиция в бъдещето на България”. Конференцията се организира от Майкрософт България в рамките на глобалната инициатива на компанията „Партньори в познанието”, която цели да окаже подкрепа на системата на средното образование по отношение на активното използване на новите информационни и комуникационни технологии в образователния процес.
В Шестата национална конференция участват над 150 преподаватели от средните училища в цяла България, представители на държавната и общинската администрация, на неправителствения сектор, на бизнеса.
Всички сесии на конференцията ще се предават на живо по Интернет от Мрежата на учителите – новатори www.teacher.bg
Подробна информация, програма, както и всички презентации от Конференцията ще бъдат публикунани в създадената група в Мрежата на учителите – новатори: https://teacher.bg/groups/GroupArticle.aspx?ID=13