Училища

ЧСОУ “Св. Георги“ открива конкурс за стипендианти

ЧСОУ „Св. Георги“ в София открива началото на конкурса за избор на стипендианти за следващата 2015/2016 учебна година. Стипендиите се отпускат на ученици с изявени способности в областта на математиката, спорта и изкуствата за целия етап на обучение V-VII или VIII-XII клас.

Стипендията се отпуска на деца, чиито родители не могат да плащат таксите за обучение в училището.

Кандидатите за стипендиантската програма трябва да отговарят на няколко условия: да са завършили 4-и или 7-и клас през настоящата година, да са изучавали английски език поне две години, да имат базови познания по втори чужд език (френски, немски, испански, руски), да имат изявени способности в областта на спорта, изкуствата или математиката и да имат отличен успех.

Стипендията покрива разходите за учебници, помагала и обучение, за занимания със спорт и изкуства в рамките на учебния комплекс, за екскурзии в рамките на София, за такси за състезания, в които училището участва на територията на София. По решение на ръководството може да бъдат покрити и разходи за участие в състезания или други събития с образователна цел в чужбина.

Стипендията не покрива разходите за храна, транспорт, униформа и екскурзии извън София.

Кандидат-стипендиантите е необходимо да представят следните документи: удостоверение за завършен клас, всякакви сертификати, грамоти и други отличия в една от изброените сфери на стипендията, служебна бележка от работодателите на всеки един от родителите с посочен годишния брутен и нетен доход или данъчна декларация за родителите, които имат собствен бизнес.

Документите се изпращат по и-мейл: st.george.school@wondergroup.eu до 25.06.2015 г. включително.

Още за конкурса