Училища Учители

Четири училища в Асеновградско с нови директори

С нови директори са няколко училища на територията на община Асеновград. Рокадите в учебните заведения бяха извършени във връзка с излизането в пенсия на двама от училищните ръководители.

Още през месец юли, след проведен конкурс, за директор на ОУ „Ангел Кънчев“ в Асеновград бе назначена Галина Милева. Досега тя изпълняваше същата длъжност в ОУ „Отец Паисий“, село Тополово. Нейното място на ръководител в тополовското училище зае Атанаска Илкова, която бе назначена също след проведен конкурс. Преди да стане директор, тя бе учител на ученическа група, осъществяващ ЦОУД (целодневна организация на учебния ден) – 5-ти клас.

До 31.07.18 г. директор на ОУ „Никола Вапцаров“ в Асеновград бе Цветанка Попова. Тя е подала заявление за прекратяване на трудовото й правоотношение, поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. От 01.08.18 г., за директор в посоченото училище е назначена Атанаска Николова-Темелкова. Тя е временно изпълняващ длъжността, до провеждане на конкурс и избиране на училищен ръководител на постоянен трудов договор. Досега Темелкова бе директор на ОУ „Професор доктор Асен Златаров“ в село Боянци.

На нейното място в учебното заведение също на временна длъжност до провеждане на конкурс е назначена Весела Симеонова. Тя беше директор на бившия асеновградски Дом за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“. Институцията бе закрита, във връзка с деинституционализацията на уязвими групи от хора. По-късно Весела Симеонова пое ръководството на Центъра за специална образователна подкрепа в Асеновград, който от 01.07.18 г. също бе закрит от държавата, поради липса на достатъчно потребители.

Към настоящия момент на територията на асеновградска община няма вакантни места за училищни директори, уточниха от РУО-Пловдив.

Източник: actualno.com