Учители

Четири типа задачи на проверката по математика този месец

Задачите от изследването за нивото на знания и практически умения по математика ще са от три типа, съобщават от МОН.

Първият е с четири възможни отговора, от които един е правилен, вторият с кратък словесен или числов отговор, такъв без привеждане на решение и с отворен отговор, и такъв за които се очаква решение.

Ще има и задачи с практико-приложен характер. Проверката на работите ще се извърши от регионална комисия, а не от преподаващия учител.

Обобщените резултати от изследването ще бъдат представени в средата на февруари 2014 г.

Още по темата