Училища

Четири общини получиха имоти за нуждите на училищата

Правителството предостави на общините Чирпан, Бяла Слатина, Кнежа и Завет имоти за нуждите на общински училища, които досега са били дадени за управление на Министерството на земеделието и храните. Община Бяла Слатина получи четири терена с обща площ от близо 85 дка. с построени в тях учебна зала, физкултурен салон, две общежития, хангар и други сгради, за поддържането на които общината ще осигури средства. Имотите ще бъдат ползвани от Професионалната агротехническа гимназия „Н. Й. Вапцаров“ в града. 

На община Чирпан е предоставена собствеността върху Професионалната гимназия по селско стопанство с терен от 81 дка., заедно с построените на него сгради. 

Община Кнежа получи терен с площ от 136 дка., заедно с 13 построени сгради, както и други шест със стопанско предназначение. Те са за нуждите на Професионалната гимназия по земеделие „Стефан Ценов“. 

За нуждите на Професионалната гимназия по земеделие „Климент Тимирязев“ правителството предостави на община Завет дворно място от 66 дка. и 14 построени в него сгради.

Източник: actualno.com