Мнения

Четиристепенната система на образование ще е в основата на реформите

Министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев добави, че основополагащо за прилагане на така широко прокламираните реформи ще бъде въвеждането на четиристепенна система в българското образование,  включваща предучилищното и училищното образование, интегралните професионални колежи, висшите училища, центровете за върхови постижения и клъстери.

По този начин ще се осъществи и за първи път решаващото свързване на трите основни звена „образование – бизнес – обществен живот“, подчерта министърът.

По време на заседанието на Съвета по образование и наука към държавния глава, който заседава в края на миналата седмица на тема „Качество на образованието и пазар на труда“ той изрази и личното си убеждение, че осъществяването на реформите се постига не с малки стъпки, а напротив – с големи крачки напред, като същевременно това не прави революция, а максимално положителни промени.