Мнения

Четирима кандидати за международен оценител по ос 1 на ОПОН

Четири оферти постъпиха в Министерството на образованието и науката от кандидати да извършват оценка на проекти за изграждане на центрове за върхови постижения и центрове за компетентности по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Те бяха отворени публично днес, в присъствието на представители на кандидатите и на медии.

За оценители кандидатстват (по реда на постъпването):

Обединение „Европейска научна мрежа“, съставено от УИГ България ЕООД, УИГ Интернешънъл Лимитед и УИГ ПСДБ;

Обединение „Наука“, съставено от ЕКОРИС Саут, Ийст Юроп ЕООД и Д енд Д Консултинг ООД;

Обединение ЕВРО-ЕВ ДЗЗД, съставено от Оксиджен проджекст ООД, Innova S.rl, Адориа Консулт ЕООД и Експерт партнершип ЕООД;

и Прогетти Плант С.РЛ.  

Преди комисията да започне заседанието, заместник-министър Красимир Киряков заяви, че е изключително важно качеството на офертите. Заради високите критерии в обществената поръчка, удължихме срока за кандидатстване. Не сме направили компромис в изискванията, защото от избора на качествени оценители зависи качеството на проектните предложения за научните центрове, които ще бъдат подкрепени, а оттам и на развитието на българската наука, изтъкна Киряков.

Комисията, в която има представители на Министерство на образованието и науката и на Министерство на икономиката, трябва да избере международен оценител до 2 месеца.

Източник: МОН