Ученици

Четвъртокласниците от Смолян, София-град и Варна са най-добри на НВО

Над 60 500 ученици от 1796 училища се включиха в изпитите от националното външно оценяване на четвъртокласниците, съобщиха от пресцентъра на МОН.

Външното оценяване е по четири учебни предмета – български език и литература, математика, човекът и обществото, човекът и природата. Резултатите са показателни за висока степен на постигане на държавните образователни изисквания за учебното съдържание за началния етап на основното образование: по БЕЛ – 77,69 на сто, по математика – 75,25 процента, по “Човекът и обществото” – 77,80 на сто, по “Човекът и природата” – 81,28 на сто, информират от пресцентъра на МОН.

Резултатите са съизмерими с тези от предходните години.

Най-високи продължават да са постиженията по човекът и природата. Тенденция към повишение показват и резултатите по БЕЛ – те са с 5,01 на сто по-високи в сравнение с 2018 г. и с 6,02 процента по-високи в сравнение с 2017 г. По останалите учебни предмети резултатите са в близък диапазон – по математика са с 1,69 на сто по-ниски в сравнение с 2018 г., но с 4,95 процента по-високи в сравнение с 2017 г. Понижението по “Човекът и обществото” спрямо предходната година е 4,44 на сто, а по “Човекът и природата” – с 1,53 процента.

Според общия среден резултат от четирите предмета за поредна година най-висока успеваемост имат учениците от Смолян, София-град и Варна. На последните места по три от четирите учебни предмета се подреждат Шумен, Монтана и Сливен, а по БЕЛ – Монтана, Силистра и Сливен.

Най-ниските резултати са отчетени за въпросите със свободен отговор, които предполагат допълване или създаване на кратък текст. За въпросите с избираем отговор се запазва тенденцията за висока постижимост. За разлика от предходни години, се отчитат по-високи резултати по критериите от диктовката.

Източник: novini.bg