Мнения

Четвърти конкурс за работещи в сферата на извънкласната и извънучилищна дейност

Конкурсът е за: работещи в сферата на извънкласната и извънучилищната дейноств направление „Изкуства“; rаботещи в направление „Изкуства” в детските градини.

Конкурсът се обявява в пет категории: Извънучилищна дейност; Извънкласна дейност; Млад педагог (до 35 години); Извънкласна и извънучилищна дейност с деца със специални образователни потребности; Работа в направление „Изкуства“ в детската градина.

Конкурсът включва:

Първа част -Писмено описание на реално постигнати резултати и добри практики в сферата на извънкласната и извънучилищна дейноств направление „Изкуства“, на методите и организацията на работа,постигнати успехи в национални и международни инициативи (2009 и 2010 г.);

Втора част – Представяне на Добрите практики в действие – „Ден на таланта“.
Кандидатите имат възможност да избират участието си в 1 – ва или 2 – ра част или и в двете части заедно.

Заявки за участие и писмените материалите се изпращат на адрес:

София 1000
ул. „Узунджовска“ №12, ет. 4
за Международна фестивална програма на детското творчество „Приятели на България“

Във всяка категория ще бъде връчена по една Първа награда в размер на 1 000 лв. и една Втора награда в размер на 500 лв., както и грамоти и поощрителни предметни награди. Краен срок: 1 март 2011 г.