Учители

Честит празник, съвременни будители!

Днес е 1 ноември, празник на който прекланяме глава пред хората, отдали живота си за народното самоосъзнаване – будителите!

Те просветляват пътя, по който да вървим ние – с куража и самочувствието на достоен народ.

В миналото градиха църкви, училища, читалища, в които да пребъде през вековете българският национален дух. Със силата на знанието, с огнено слово и дело, те превърнаха спомена за славното ни минало в завет, който да следваме.

Първи ноември е общобългарски празник на историческата памет и на националното ни самочувствие, отстоявано година след година през вековете на робство, насилия и народни страдания – дело на стотици и хиляди знайни и незнайни българи – книжовници, наставници и просветители, вдъхнали в мрака на чуждото потисничество вяра в собствените сили на народа по пътя към историческото възстановяване на българската държавност.

В ден като днешния ние отдаваме дължимото, оказваме своята почит към онези заслужили българи, които през вековете са дали и дават приноса си за запазване и издигане на българската духовност, а с това и на самата ни нация.
Ден на  съвременните български учители, учени, писатели, журналисти, творци от всички сфери и поколения, будителите в най-широкия смисъл на думата.

Хората, на които в значителна степен се дължи фактът, че българската култура, наука и образование отдавна имат своето европейско и световно признание и конвертируемост и получават шансове да бъдат пълноценна част от общото европейско научно пространство, от територията на знанието, на духовността.

Днес, по-добре от всякога, от дистанцията на изминалите векове и изправени пред нови национални изпитания, разбираме пророческите думи на Васил Друмев: “Един народ, който има съзнание, култура, писменост, наука, непременно ще има светла и трайна бъднина!”

Честит празник, будители и учители на България!