Мнения

Честит празник на Народните будители!

На 1 ноември ние отдаваме заслужена почит към всички онези, благодарение на които българския народ е запазил вярата си в духовните ценности, в морала и доброто, благодарение на които предците ни са оцелели в най-тежките за нацията ни години.

С вярата във възвишения идеал и поставянето на духовното пред материалното българинът се запознава още с делото на св. Иван Рилски Чудотворец.

След това Кирил и Методий ни дават азбуката, а делото на техните ученици е безценно за бъдещите поколения.

Векове по-късно на нуждата от просвещение през 1762 година отговаря Паисий Хилендарски, чиято „История славяноболгарская“ е своеобразен призив към българите за национално осъзнаване.

Минават 54 години и Софроний Врачански пръв отпечатва книга в България – известният му „Неделник“. Този велик народен будител пръв осъзнава, че само образованият народ може напълно да прозре истинската си сила в борбата за свобода и незавизимост.

Делото му е продължено от велики революционери като Любен Каравелов, Христо Ботев и Васил Левски, които освен да проповядват за национално осъзнаване и за висок патриотичен морал, те разтърсват из основи изпадналото в летаргия българско общество, повеждайки го към решителна и непримирима битка с поробителя.

Това са само част от познатите лица, своеобразните лидери на народните будители. Но зад тях стоят още хиляди – знайни и незнайни апостоли-просветители, които през вековете не са се уморили да показват на българския народ светлината на знанието, учението и книжовността.

Празникът се отбелязва у нас от 1923 година, а след като бива отменен, възобновява традицията през 1992 година. За всички вас обаче всеки ден е ден на будителя. С вашият неуморен труд в класните стаи, в университетските аудитории и в цялата образователна сфера вие ни доказвате, че сте достойни наследници на великите си предци и ваши учители.

В дни, в които нацията ни изпитва крещяща нужда от възобновяване на моралните за сметка на материалните ценности, вашата роля на съвременни народни будители е решаваща. Вие сте надеждата за връщането на вярата на българската нация в идеята, че будността е решаваща предпоставка за едно по-добро бъдеще.

Продължавайте благородната си мисия със същата настойчивост и неуморност, със същия плам и себеотрицание и не позволявайте на нацията да спира по пътя към светлите бъднини.

Честит празник