Учители

Честит Международен ден на учителя!

Скъпи колеги, Мрежата на учителите новатори teacher.bg Ви поздравява по повод Международния ден на учителя, който на днешната дата, 5 октомври, се празнува в повече от 100 държави в света.

Решението да се почита труда на учителя в международен план се взима по инициатива на ЮНЕСКО през 1994 г.

Историческите предпоставки за отбелязване на Ден на учителя става състоялата се на 5 октомври 1966 г. в Париж Специална междуправителствена конференция за статута на учителите (Special Intergovernmental Conference on the Status of Teachers). В резултат бил подписан документ „Препоръки, касаещи статуса на учителя“ (Recommendation concerning the Status of Teachers).

Днес празникът се отбелязва от всички, заети в сферата на образованието.

Независимо от епохата, призванието на учителя винаги е едно – да обучава, направлява, мотивира и вдъхновява младото поколение, от което утре очакваме велики дела. Задачата е колкото тежка, толкова и отговорна, но светът върви напред благодарение на образованите, умни и инициативни хора, заслугата за които е преди всичко Ваша!

Успех и дръзновение в това чисто и добро дело!

Честит празник!