Учители

Честит Международен ден на учителя!

Днес, на 5 октомври, отбелязваме Международния ден на учителя.
Идеята за празника се ражда през 1966, когато в Париж се провежда междуправителствена конференция за статута на учителите, на която е подписан документът „Препоръки, засягащи статуса на учителя“. Тя е реализирана едва през 1994, по инициатива на ЮНЕСКО. През тази година за първи път 5 октомври се чества като ден на учителите. Празникът се отбелязва в над 100 държави.
„Никой друг не можеш да научиш, можеш само да му помогнеш да намери знанието в себе си.“
– Галилео Галилей
„Посредственият учител излага. Добрият учител обяснява. Водещият учител показва. Великият учител вдъхновява.“
– Уилям Артър Уорд
„Мъдрец е не онзи, който твърди, че знае всичко, а този, който умее да се учи от всеки един човек!“
– индийска поговорка
„В какво се състои разликата между добрите и великите учители? Добрият учител развива способностите на учениците си до предела им, великият учител ще ги накара да преодолеят този предел.“
– Мария Калас
„Природна интелигентност без образование е като дърво без плодове.“
– Теодор Рузвелт
„Лошият учител поднася истината, добрият учи да я намират.“
– A. Дистервег
„Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде.“
– китайска поговорка
„Учител, който обучава, без да е вдъхнал у учениците си желание да учат, кове студено желязо.“
– X Ман
„Учителят трябва да бъде търпелив като вол, добър като агне и телесно здрав като битолски просяк.“
– Хр. Ботев
„Има два вида учители: тези, които те напълват с толкова много информация, че не можеш да помръднеш и такива, които ти дават само малък подтик и можеш да скочиш до небето.“
– Робърт Фрост
„Слушайте, наблюдавайте, попивайте от всеки, от всякъде и от всичко, но не се доверявайте на всяко едно учение на сляпо.“
– китайска мъдрост
„Учител, който нищо не научава от своите ученици, не е избрал подходящата професия.“
– Шарлота Волф
„Колкото повече научавам за живота и света около себе си, толкова повече разбирам колко малко знам.“
– Зенон
„Учителят и дървото се познават по плодовете.“
– украинска поговорка
„Само истински учените продължават да се учат; невежите предпочитат да поучават.“
„Да обучаваш – означава да се учиш двойно.“
– Жозеф Жубер
„Ако имаш само една градина и библиотека, имаш всичко!“
– Цицерон
„Учителят не открива истината, той е проводник на истината, която всеки ученик трябва да открие сам за себе си.“
– Брус Лий
Източник: fmplus.net