Учители

Честит Ден на народните будители!

Скъпи български учители, преподаватели, възпитатели и достойни последователи на великите дела на св. Иван Рилски Чудотворец, Кирил и Методий, Паисий, Софроний Врачански и всички онези, които с действията си в името на народната просвета с гордост и признателност наричаме Будители, Честит празник!

На днешния ден, 1 ноември, всички ние отдаваме заслужена почит към делото на онези наши предшественици, благодарение на които българския народ е съхранил вярата си в духовните ценности и в морала – толкова важни за оцеляването ни като нация.

Началото беше дадено от св. Иван Рилски Чудотворец, после получихме буквите от солунските братя Кирил и Методий. Паисий Хилендарски ни напомни славната история, а Софроний Врачански ни посочи верния път – чрез просвещение и образование към великото национално-освободително дело.

Пример чрез саможертва ни дадоха революционерите, които освен с остра сабя и зареден пистолет, воюваха и със силата на словото. Нацията ни оцеля, съвзе се и продължи да се развива, окрилена от светлото дело на всички тези велики личности, обединени днес в названието Будители.

Днес Вие, нашите учители сте достойните им последователи. Вие учите, възпитавате и изграждате личности – бъдещето на нацията. Продължавайте да го правите със същия плам и себеотрицание, защото делото Ви ще бъде оценено от следващите поколения. Бъдете здрави и вдъхновени, винаги готови да държите българина буден и вечно гладен за нови знания!

Честит празник!

Още по темата

За първи път Денят на народните будители се чества през 1909 г. в Пловдив. От 1 ноември 1923 г. с указ на цар Борис Трети е обявен за общонационален празник. През 1945 г. е забранен. Честването му се възобновява със Закона за допълнение на Кодекса на труда, приет от 36-то Народно събрание на 28 октомври 1992 г. Тогава е обявен официално за Ден на народните будители и за неприсъствен ден за всички учебни заведения в страната.