Учители

Честит ден на будителите, скъпи учители!

Честит празник, скъпи български учители!

На 1 ноември – Денят на народните будители отдаваме почит към духовници и книжовници, вградили своя талант и дело в строителството на съвременна България. Този празник ни препраща към изконните български ценности, към народната памет и историята. Вглеждаме се в любовта към родния край и Отечеството, към стремлението да живеем с идеали и себераздаване.

По трънливия път на нашата история плеяда извисени личности са ни дарили със светли мисли и примера на собствения си живот в името на духовното израстване и възпитание в родолюбие и патриотизъм. Ние обръщаме поглед към миналото, защото то е отправна точка към нашето ново бъдеще.

Затова, нека се обърнем и към будителите до нас днес. Това е празник и на българските учители – преодолявайки немалко трудности, те с достойнство и възрожденски плам съхраняват националната идентичност сред младото поколение – бъдещето на българския народ.

В часовете по роден край, по български език и история учениците научават за събития и дейци, за български празници и традиции. Те получават важни уроци по родолюбие, които ги изграждат като достойни личности на нова България, познали миналото и уверени в просперитета на Родината си.

Честит празник, български учители, които будите плам и желание за просвета!

Източник: teacher.bg