Мнения

Черпим опит от страна отличник от PISA

Страната, в която министър Клисарова ще направи официално посещение следващата седмица – Сингапур е сред държавите, които традиционно заемат първите места в редица международни изследвания, отчитащи нивото на образование на учениците.

Според данните от 2012 г., от 65-те държави участници в изследването PISA, България е на 47. позиция по математика, на 51. позиция по четене и на 45. позиция по природни науки. За сравнение Сингапур заема второ и две трети места в съответните направления.

„Това ще е първата от поредица срещи на наши експерти с техни колеги от държави, които заемат челни позиции в международните изследвания на функционалната грамотност, която е изключително важна за нашите деца. Те трябва не само да учат преподавания материал, но да могат да мислят логично, за да решават социални и житейски казуси“, заяви проф. Клисарова.

Тя припомни, че функционалната грамотност на учениците е една от приоритетните области в работата на Министерството на образованието и науката. Целта е учебните планове и програми, както и учебният процес в българските училища да бъдат организирани така, че децата да са подготвени за реалния живот и бъдещата им успешна реализация.