Мнения

Часовете ще започват не по-рано от 8.00 часа сутринта

Часовете в училище ще започват не по-рано от 8.00 часа сутринта, с изключение на училищата, в които се учи на две смени. В  училища на двусменен режим сутрешните занятия ще започват не по-рано от 7.30 часа, а втората смяна приключва до 19.00 часа.

Междучасията трябва да се не по-малко от 10 мин. и не повече от 30 мин. По изключение може да се дават до 2 почивки от по 5 мин. при учене на две смени.

Това  регламентира стандартът за организация на дейностите в училище. Документът ще осигури по-голяма гъвкавост на организацията в училище. В целодневна форма на обучение в началния и прогимназиалния етап се допуска и разместване на броя на часовете. В дни, когато програмата е по-трудна, часовете за самоподготовка може да се увеличат до 4, а в дните преди ваканцията часовете за отдих и занимания по интереси да са повече.

Дава се възможност за интензивно изучаване на български език, ако пропуските на учениците са по-големи. Ваканциите са есенна, коледна, междусрочна, пролетна и лятна. Директорите могат да дават до 3 дни на децата при необходимост – грипна епидемия, природни бедствия или авария в училището.

Източник: МОН