Мнения

Часовете в училище ще започват не по-рано от 8.00 ч.

Часовете в училище ще започват не по-рано от 8.00 часа с изключение на онези, в които се учи на две смени. Там началото ще е не по-рано от 7.30 часа, а втората смяна ще приключва до 19.00 часа. Това предвижда държавният образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование.

„В момента има 560 училища, които са на двусменен режим, с по над 900 ученика“, съобщи зам.-министърът на образованието и науката Диян Стаматов. По думите му стремежът на министерството е постепенно да се преминава към учене само на една смяна, но засега има пречки, поради липса на сгради, както и на финансови средства.

Заради ученето на две смени стандартът допуска различна продължителност на часовете и междучасията. 45 минути е часът за учениците от V-XII клас, 40 минути е при обучение на две смени. По 35 минути пък ще са часовете в първите класове. Междучасията трябва да се не по-малко от 10 и не повече от 30 минути. По изключение може да се дават до 2 почивки от по 5 минути, при учене на две смени.

Източник: МОН