Институции

Цялата държава се мобилизира срещу отпадането на ученици

Цялата държава се мобилизира срещу отпадането на ученици. Това заяви вицепремиерът Томислав Дончев пред Би Ти Ви. Според него една от грешките в годините назад е, че за обхващането и насърчаването на децата да бъдат в училище се е разчитало основно на педагогическия персонал. „Тук трябва да е ангажирана цялата държава, защото това е първостепенен приоритет”, подчерта вицепремиерът.

„Ако дете, което днес трябва да е в първи клас, но не отиде на училище, след години то не може да пише, да чете, не е интегрирано в обществото и няма усет за правила. Пред себе си има 2 перспективи – или да е клиент на социалната система, или на прокуратурата и правоохранителните органи. Това не трябва да се допуска, затова говорим за мобилизация на целия държавен апарат – учители, директори, служители на общините и на областните администрации, социални работници плюс МВР”, изтъкна вицепремиерът.

„Не само ромчета не ходят на училище. Огромата част от незаписаните имат такъв етнически произход, но не е честно, че само ромчета не ходят на училище”, допълни Дончев.

На 24 август бе съобщено, че от 1 септември 1103 екипа с общо 11 600 експерти от различни институции ще започнат да обикалят по домовете на деца, които са отпаднали или са в риск от отпадане от образователната система, и да убеждават родителите им да ги изпращат на училище. В екипите по приобщаване има представители на Министерството на образованието и науката, учители, полицаи, социални работници и медиатори. Тяхната дейност ще бъде следена и проверявана регулярно в рамките на два месеца, за да бъдат постигнати по-добри резултати.

По неофициални данни приблизително 21 000 деца в училищна възраст са престанали да посещават учебни часове през миналата година. 20% от децата между 5 и 18 години не са ходили на училище, въпреки че са били записани. Има и такива, които изобщо не са обхванати в системата, обясни Сачева. Посещаемостта на учениците ще се следи от директорите на училищата. За целта ще бъде използвана системата за видеонаблюдение, която действа по време на външните оценявания след VII клас и държавните зрелостни изпити след XII клас.

Ходенето на училище ще бъде обвързано със системата за социално подпомагане. Предстоят срещи с представители на Министерството на труда и социалната политика за промяна в правилата за социално подпомагане. Обсъжда се учителите да могат да предлагат на родителите на деца, които не посещават училище, помощи в натура. Ако детето има нужда от обувки или учебни помагала, те ще бъдат осигурявани от системата за социално подпомагане.

Източник: banker.bg