Учители

ЦПО търси мотивиран обучител за проект Looking Forward My Future – School Makes Sense!

Център за приобщаващо образование търси силно мотивиран Обучител за проект „Looking Forward My Future – School Makes Sense!“.

Центърът за приобщаващо образование (ЦПО) е българска неправителствена организация, чиято основна цел е да помогне на колкото може повече деца да учат и играят заедно със своите връстници.

Работи за социално приобщаване и качествено образование за всички деца, както и за закрилата на тези, които се нуждаят. Екипът на центъра работи активно с родители, учители, директори, специалисти, общински и държавни власти, бизнес организации, колеги от страната и чужбина

Виж информация за проекта