Мнения

Центърът за развитие на човешките ресурси е утвърден по “Еразъм+“

По последни данни на Европейската комисия (ЕК) над 30 национални агенции са получили за подпис своите споразумения за администриране на Програма „Еразъм +“.

Номинацията на Центъра за развитие на човешките ресурси, който представлява българската национална агенция по „Еразъм +“, е официално приета от ЕК и Центърът вече има подписан договор с Европейската комисия за администриране на новата програма за образование, обучение, младеж и спорт.

На националните агенции, които имат подписани споразумения с ЕК, ще бъде предоставено финансиране за вече одобрените проекти по първите покани за кандидатстване през 2014 г.