Институции

Центърът за безопасен Интернет публикува предварителния отчет за дейността си през 2009 г.

Националният център за борба с интернет публикува годишния доклад за дейността си и за дейността на Горещата линия за борба с незаконно и вредно за деца съдържание и поведение в Интернет. Според доклада, Националният център за безопасен Интернет е провел дейности, които са в посока на засилване информираността на деца, родители и учители за онлайн рисковете и осигуряване на по-безопасно ползване на Интернет от непълнолетните. Важен момент от дейността му са и информационни и медийни кампании, имащи за цел да насочат общественото внимание към онлайн рисковете за деца и да повишат ефективността на работата на Горещата линия за незаконно и вредно за деца съдържание и поведение в Интернет. През 2009 г. Центърът за безопасен Интернет е провел четири информационни и медийни кампании (Международен Ден за безопасен Интернет, Кампания „Децата безопасно в Интернет”, Кампания „Ти избираш“-два етапа), организирал е редица дейности за деца („Български ученици с европейски награди“, Шоуто „Вълшебствата на Мики Маус“ и викторина „Моят безопасен Интернет“ в 14 СОУ, „Моята безопасна ваканция… в Интернет“, конкурс за избор на „Герой защитник в Интернет“, видео конкурс „Коледа в училище“), издал и разпространил печатни материали за деца, родители и учители, провел е над 1000 занятия в 20 училища. Проведени са и редица важни събития, свързани с образованието: „Обучение срещу реално и виртуално насилие в свободните часове в училище“, „VI Национална конференция „ИТ в образованието“ и др.
През 2009 година в Горещата линия са постъпили общо 1227 сигнала. От тях 142 касаели уебсайтове в България и чужбина, които според подателите поместват неподходящо за непълнолетни съдържание. А при 70 от случаите сигналите касаели съдържание, намиращо се в България. За съвет към Горещата линия през годината са се обърнали 32 души, като по подадените сигнали Горещата линия е предприела 356 съответни действия. Това сочат данните от предварителния годишен отчет (http://www.safenet.bg/teachers/files/public/publicreport2009.pdf) за дейността на НЦБИ и на Горещата линия, който организацията публикува на 15 април.
Докладът за Дейността на Националния център за безопасен Интернет през 2009 г. показва значително нарастване на осъзнаване опасността от онлайн рисковете на цялата общественост. Вниманието на родители, учители, администрации е повишено и всички те осъзнават необходимостта от работата по защита на непълнолетните в Интернет. В доклада е упоменато че Националният център за безопасен Интернет ще продължи и през 2010 г. да развива дейността си, като „планира да създаде и консултативен център за непълнолетни и деца, който ще отговаря на запитвания по телефон и през онлайн комуникационни канали и при необходимост ще организира срещи и консултации с кексперти“.
Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.Teacher.bg    и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/