Институции

Центърът за безопасен интернет изгражда мрежа от отряди на киберскаути

Националният Център за безопасен интернет при Фондация “Приложни изследвания и комуникации” даде старт на новата си обучителна програма “Киберскаут”. С финансовата подкрепа на Теленор България и организационното съдействие на Министерството на вътрешните работи ученици от 5 града в страната ще преминат двудневни обучения по онлайн-безопасност.

През април бяха обучени първите два отряда киберскаути от по 25 ученика от 5 и 6 клас в Смолян и Видин, които получиха сертификати и киберскаутски значки. Отрядът в Смолян бе сформиран от участници в Детската полицейска академия в града от две училища – I СОУ “Св.св. Кирил и Методий” и IV ОУ “Стою Шишков”.

Видинският отряд се състои от ученици от две видински училища – ОУ “Св. Климент Охридски” и СОУ “Любен Каравелов”, както и от техни връстници от СОУ “Васил Левски” в гр. Кула, СОУ “ристо Ботев” в гр. Белоградчик и СОУ “Св.св. Кирил и Методий” в гр. Брегово. Те също са членове на Детските полицейски академии в своите градове.

В рамките на два дни обучители от Центъра за безопасен интернет и Националната мрежа за децата запознаха учениците с най-често срещаните опасности в интернет, начините за тяхното предотвратяване, а също така как да предадат получените знания на своите връстници. На паралелни срещи техните учители бяха запознати с програмата и начините, по които могат да съдействат на учениците да организират различни дейности с техни връстници.

Проведените входни и изходни анкети показаха почти двойно повишаване на информираността и осъзнаването на най-големите рискове за деца в интернет. След обучението учениците са готови да помогнат със съвет на техни връстници, сблъскали се с рискова ситуация онлайн, към кого могат да се обърнат за помощ и съдействие.

В началото на следваща учебна година обучение ще преминат още три отряда – в Плевен, Шумен и Търговище. Киберскаутите ще влязат в състезание помежду си за организиране на най-интересна, оригинална и полезна за техните връстници дейност, чрез която да заострят тяхното внимание към най-честите прояви на рисково поведение на деца в интернет. Най-добрите сред тях ще участват на 10 февруари 2016 г. в отбелязването на международния Ден за безопасен интернет в София, където министърът на вътрешните работи ще им връчи награди.