Мнения

Центровете за професионално обучение ще се лицензират онлайн

Центровете за професионално обучение и Центровете за информация и професионално ориентиране ще могат да използват онлайн процедура за лицензиране, съобщиха от Националната агенция по професионално образование и обучение (НАПОО). Според проект, който ще бъде реализиран до ноември 2010 г., основните услуги на агенцията, свързани с дейността на центровете за професионално обучение, да бъдат предоставяни по електронен път.
Проектът стартира през юни и се съфинансира от Европейския социален фонд. Очаква се електронните услуги ще съкратят времето и ще облекчат достъпа до продължаващо професионално обучение. В НАПОО очакват в условия на икономически спад и растяща безработица търсенето на допълнителна квалификация и професионално обучение да расте. Поетапно в рамките на проекта се предвижда въвеждането на електронни услуги за издаване на служебни бележки и справки, издаване и изменение на лицензни, издаване на копия от документи и др.
Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.Teacher.bg  и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/