Учители

Целеви стипендии за студенти по педагогика

Зрелостниците, които  насочват към учителската професия да бъдат стимулирани с целеви стипендии за висшето си образование включително от местната и регионалната власт, предвижда проектът за Стратегията за развитие на педагогическите кадри.

На студентите в професионалните направления теория и управление на образованието, педагогика и педагогика на обучението трябва да се осигуряват стажове.

В сравнение с 2007 г. педагозите са намалели с 9,3%. Причините са демографския срив, както и провеждащата се реформа. Феминизацията се задълбочава. Жените са 86.3%. Преподавателите над 55 г. пък са почти 30% от всички учители.

Ще се търси по-голяма ефективност във възвръщането и утвърждаване на авторитета на учителската професия, като стъпката кум държавното й регулиране е един от методите за постиган на тази цел.