Ученици

ХIV Национален конкурс за класически, характерен, съвременен танц и фрий-денс

Обявен е ХIV Национален конкурс за класически, характерен, съвременен танц и фрий-денс, Бургас 26, 27 и 28 април 2012 г.

В конкурса могат да вземат участие колективи към извънучилищни звена, младежки домове, читалища, училища, частни сдружения (с изключение на професионални танцови училища).

Конкурсът се провежда в следните жанрови категории:

1. Класически танц – изпълненията трябва да бъдат издържани в стилистиката на класическия танц. Изразните средства трябва да бъдат съобразени с възрастта на изпълнителите.

2. Характерен танц – изпълнения, носещи характера на битовите народни танци на различни националности и спадащи към жанровата категория.

3. Съвременен танц – изпълненията от тази категория могат да бъдат в стиловете: джаз танц, съвременен танц (греъм, релийз, контакт импровизация и др.), нео класика и др.

4. Фрий Денс – изпълненията от тази жанрова категория трябва да са издържани в стилистиката на Hip-Hop танца и могат да включват всички стилове на уличния танц. Например: New Style, Free dance, Locking & Popping, Krumping, Clowndancing и др. Участията в стил Брейк Денс се класират отделно, като не се провежда специализиран конкурс в този стил.
Препоръчителна е сюжетната форма.

В конкурса могат да вземат участие колективи, индивидуални изпълнители, дуети и триа.

1. Колективни изпълнения:
Всеки колектив може да участва с максимум два танца в жанрова категория. Времетраенето на всеки танц да не надвишава 4 минути.

2. Индивидуални изпълнения:
– СОЛО- участниците са разделени на възрастови групи и пол.
– ДУЕТ

По един танц в съответна жанрова категория и възрастова група. Времетраенето на всеки танц да не надвишава 2 минути.

Индивидуалните и дуетните изпълнения в раздел „Фрий-денс“- времетраене на изпълнението до 1 минута, с музика, подбрана от организаторите. Участниците са разделени на възрастови групи и пол.

Краен срок: 10 април 2012 г.

За допълнителна информация:
ОДК- Бургас
Тел./факс: 056/ 844 549, или 056/ 843 643