Мнения

ХХVІІІ Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“

Община Стара Загора, библиотека „Родина“ и къща музей „Гео Милев“ организират ХХVІІІ Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“, Стара Загора 2011, за млади автори от 14 до 25 години (навършени през календарната година), без издадена стихосбирка.

Националният младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“ е наследник на богатите литературни традиции на Стара Загора. Неговата цел е да открива млади поетични дарования и да подпомага творческите им изяви.

Конкурсът „Веселин Ханчев“ се организира и провежда от Община Стара Загора, библиотека „Родина“ и къща музей „Гео Милев“. Участници в него могат да бъдат всички автори, навършили четиринадесет и не по-възрастни от двадесет и пет години за календарната година, които нямат издадена стихосбирка.

Конкурсът е явен. Всеки кандидат може да представи от 5 до 10 поетични творби, напечатани в 3 еднообразни екземпляра. Материалите се изпращат с препоръчана кореспонденция, по е- mail или факс, придружени с точно посочени имена, адрес, телефон, дата и място на раждане на участника, не по-късно от 16.10.2011 г. на посочените адреси:

Библиотека „Родина“
бул. Руски 17
6000 гр. Стара Загора
e-mail: lib@rodina-bg.org
тел./факс: 042 603 950
тел.: 042 623 855, 042 630 113
GSM: 0886 463 731

Община Стара Загора
отдел „Култура и вероизповедания“
бул. Цар Симеон Велики 107
6000 гр. Стара Загора
тел.: 042 614 862; 042 614 863; 042 614 877

Конкурсните произведения се журират от утвърдени национални литературни творци и критици и от млади автори, лауреати на Голямата награда от конкурса през изминали години. Присъждат се три награди, като първата е издаване на самостоятелна стихосбирка и връчване на приза Златното яйце.

Резултатите от Националния младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“ ще бъдат обявени на Гала вечер на отличените участници на 4 ноември 2011 г. (петък).

Краен срок: 16 октомври 2011 г.