Ученици

ХХ-ти математически турнир “Иван Салабашев“

На 03.12.2011 г. от 10:00 ч. ще се проведе Юбилейният ХХ математически турнир „Иван Салабашев“. Започнал по инициатива на секцията на СМБ–Стара Загора, турнирът придобива все по-голяма популярност. През 2010 г. в него участваха повече от 6500 ученика от цялата страна.

Турнирът се провежда от секциите на Съюза на математиците в България по места под егидата на РИО на МОМН и е предназначен за ученици от втори до 12 клас.

Времето за работа е 120 минути. Състезателните теми са за втори, трети, четвърти, пети, шести, седми клас, обща тема за осми и девети клас и обща тема за десети., 11-ти и 12-ти клас.

Задачите от първа до десета са с избираем отговор, а задачите от 11-та до 15-та – със свободен отговор. Верен отговор на всяка от първите десет задачи се оценява с по 3 точки, а на следващите пет – с по 6 точки. Общата тема за учениците от десети, 11-ти и 12-ти клас е съставена от 6 въпроса с избираем отговор и две задачи. За верен отговор на всеки от въпросите се получават по 6 точки, а за пълно решение на всяка от задачите се получават 22 точки. Решенията на двете задачи трябва да бъдат подробно обяснени.

Организатор за Пловдив е СМБ–Пловдив и РИО–Пловдив, с любезното домакинство на ОМГ „Акад. Кирил Попов“ Пловдив.

Резултатите от състезанието ще бъдат обявени на 09.12.2011 г. на:
http://www.smb-plovdiv.org и на http://schoolmath.eu

Резултатите на учениците от дванадесети клас могат да важат за конкурсни оценки за приемане във Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ при условие, че те се явят на отделна тема с формат 6 въпроса тест и 2 задачи за решаване, като времето за работа е 120 мин.

За информация: тел. 032/64 30 93

Записването става на адрес Пловдив, ул. „Чемшир“ № 11, при домакина на гимназията в работно време от 08:30 ч. до 16:30 ч., всеки ден от понеделник до петък. Записване в деня на състезанието няма да има!