Ученици

ХХІІІ-ти национален ученически конкурс под наслов “Съединението прави силата“

ХХІІІ-ти национален ученически конкурс под наслов „Съединението прави силата“ се организира от Националният клуб „Родолюбие“ със съдействието на Министерството на образованието и науката, Исторически факултет на СУ „Свети Климент Охридски“, Синдиката на българските учители, ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА фОНДАЦИЯ, Национален дворец на децата, Сдружението на преподавателите по история в България, Националния исторически музей, Националния военноисторически музей, в.“Учителско дело“, В.“Аз Буки“.

Целта е участниците в конкурса да изразят свои познания, тълкувания и оценки за събития и личности по един от предложените тематични акценти, като ги разгледат на фона на европейски и световни процеси.

Изисквания за участие:

1. Кандидатите да са ученици в общинско, държавно или частно училище и обслужващите звена, както и за ученици от българските държавни и неделни училища в чужбина.
2. Кандидатите да попадат в някоя от двете възрастови групи:
– от V до VІІІ клас;
– от ІХ до ХІІ клас.
3. Кандидатите да изпратят разработката си в един от следните формати:
– електронна презентация;
– изследователски писмен проект;
– есе.
Допускат се експериментално и други уеб базирани и интерактивни образователни продукти, които ще бъдат отделно оценени от комисия без да бъдат класирани.
4. Участниците в конкурса трябва да изберат един от следните тематични акценти:
– Културно-историческото наследство по българските земи – хилядолетна духовна приемственост и достойно място в съвремието.
– Българите с принос в националната и общочовешката история.
– Регионалната история.
– Личната история (на моята фамилия или на избрана историческа личност).
– Национална идентичност, общочовешки ценности.
5. Участниците са свободни да формулират своя тема за изследователски писмен проект, есе или презентация в съответствие с избрания тематичен акцент.

Документ с пълните изисквания изтеглете оттук.

Работите си изпращайте на следния пощенски адрес:
София, пк 1000, ул.“Ген.Паренсов“ № 11, за конкурса
или на имейл: nkrodolubie@ab.bg
тел. за справки: 02 943 77 82, 0879 142 112

Краен срок: 22 май 2015