Мнения

Християнски образователен център се нуждае от помощ

Според годишния индекс на независимата християнска организация “Open Doors” (“Отворени врати”) Пакистан се нарежда на 6 място в негативната класация на страните, в които християните са най-застрашени от преследване. Въпреки това, след запознаване отблизо с Православието посредством интернет и посещение в Русия, младият пакистанец Джавед Анвар Масих, с благословението на Иваново-Възнесенския и Кинешемски епископ Йосиф, се кръщава и приема православната вяра.

В Пакистан Джавед основава Образователен център, в град Файсалабад. В Центъра се обучават деца и младежи без родители и от семейства в затруднено положение. Наред с обучението по основни предмети, сред които особено важен е английският език, децата се въвеждат в посланията на християнската вяра.

Центърът оказва подкрепа и на студенти без финансови възможности като ги подкрепя материално или ги свързва с други благотворителни организации. Въпреки, че получава помощи от различни благотворителни организации, Центърът е в силно затруднено положение.

Можем да подкрепим дейността на центъра чрез следните контакти:

Банкова сметка: BG68IABG74321000346400 International Asset Bank (Васил Гунев)

Касичка за дарения в Ателие-книжарница „Къща за птици“ (  https://www.birdhousesofia.com/ ;  ул. Проф. Асен Златаров 22, София )

Източник: http://diakonia.bg/