Мнения

“Хоризонт 2020“ превръща научните достижения в иновационни продукти

С общ бюджет 78,6 млрд. евро по програмата „Хоризонт 2020“ научните достижения ще се превръщат в иновационни продукти, технологии и услуги.

Това стана ясно на Лансиращата конференцията на стратегическата рамкова програма „Хоризонт 2020“, организирана от Министерството на образованието и науката с подкрепата на Европейската комисия, която се проведе на 18 и 19 февруари 2014 година в хотел „Шератон“.

Над 700 учени и изследователи, г-н Волфганг Бурчер, заместник генерален директор на дирекция „Научни изследвания и иновации“ на Европейската комисия, и Негово Превъзходителство г-н Димостенис Стоидис, посланик на Република Гърция, взеха участие в събитието.

Целта на конференцията бе да запознае широката общественост с новите схеми, инструментите и единните правила на Рамковата програма за научни изследвания и иновации и да насърчи участието на българските научни колективи, изследователски организации и университети, държавни институции, бизнеса и неправителствените организации в конкурсните сесии на „Хоризонт 2020“.

Източник: Пресцентър на МОН